Boris wezwał do podążania za Trumpem i zebrania miliardów funduszy ze Światowej Organizacji Zdrowia